VLOK-CI Team


JOSE DE KROSSE, Voorzitter

Ik ben José, getrouwd met Nico Bilterest en moeder van Jitske (°2004) en Rutger (°2006). Jitske is slechthorend geboren met vooral een groot hoorverlies in de hoge tonen en een kleiner hoorverlies in de lage tonen – oorzaak is onbekend. Ze kreeg 2 maanden na haar geboorte bilateraal hoorapparaten en kreeg in 2013, vlak voor haar 9de verjaardag, links een CI met behoud van haar restgehoor. Helaas kreeg ze zo’n 4 maand na de operatie een hele zware verkoudheid / oorontsteking die waarschijnlijk tot in het slakkenhuis is geraakt en zo verloor ze toch nog haar restgehoor links. Jitske heeft steeds gewoon onderwijs gevolgd, met daarbij vrijwel alle jaren ondersteuning d.m.v. wekelijkse logopedie, audiologie en GON.
Ik ben in 2015 bij VLOK-CI gekomen om het team te versterken en te ondersteunen en ben sinds juni 2021 voorzitter.
 
E-mail: jose@vlok-ci.eu
Gsm: 0478-68 65 57
Ik ben contactouder voor de regio Vlaams-Brabant


GRETA BRUNCLAIR
, Secretaris

Ik ben van in den beginne betrokken bij de vereniging. Als verslaggeefster, als kookouder voor de kampen van VGT-Doe Mee!, als voorzitter en nu als bestuurslid. Mijn prioriteit is om me in te zetten voor schrijftolken voor alle doven en slechthorenden. Zowel in Onderwijs als voor het beroepsleven en in Leefsituaties en Welzijn. Ik heb o.a.  vergaderingen van onderwijs, telecontact, enz… opgevolgd. Verder heb ik mij o.a. verdienstelijk gemaakt bij de organisatie van de symposia van 22 november 2008 en 15 oktober 2011. Bij de familiedagen help ik de kinderbegeleiding ook om mooie activiteiten uit te werken om alle aanwezige kinderen een fijne dag te bezorgen. 

E-mail: greta@vlok-ci.eu
Gsm: 0485-78 90 44
Ik ben contactouder voor de regio Oost-Vlaanderen


PIETER BOLLE, Penningmeester

Ik ben Pieter, papa van Wouter (°2010, horend), Mathijs (°2011, zwaar slechthorend/doof) en Thomas (°2015). Mathijs werd een eerste maal geïmplanteerd op 7 maanden. Aan de andere zijde droeg hij een hoortoestel. Zijn gehoor ging er echter op achteruit en vervolgens werd hij aan deze andere zijde geïmplanteerd op 26 maanden. Momenteel zit hij in het vijfde leerjaar van een reguliere school. Hij krijgt ON-begeleiding, volgt revalidatie en krijgt kinesitherapie.
Binnen VLOK-CI ben ik penningmeester, ben ik vooral geïnteresseerd in alle onderzoek en wat het voor de vereniging en de gezinnen kan betekenen.
 
E-mail: pieter@vlok-ci.eu
Gsm: 051/25 28 20
Ik ben contactouder voor de regio West-Vlaanderen


RIET VERHEYEN, GIE BRESSELEERS, Helpende handen / organisatie familiedagen

 wij zijn riet en gie, grootouders van onno.

wij hebben ervaren hoe zijn ouders de beperking van hun zoon hebben opgemerkt, hoe schuldig ze zich daarbij voelen, wat voor onzekerheden dat  meebrengt, hoe zorgwekkend het is bij de verschillende onderzoeken naar de oorzaak van de beperking, hoe verwarrend het is vooraleer er een juiste diagnose wordt gesteld, hoeveel stress het inzetten van de hulpmiddelen meebrengt,…
maar ook hoe wonderlijk onno tegen zijn beperking aankijkt, hoe hij daarmee omgaat…

de bestuursleden hebben, als ouders van kinderen met een ci-implantaat ,ontzettend veel kennis in het kluwen van de regelgeving in gezondheidszorg, mutualiteiten, onderwijs…
wij weten dat vlok-ci in deze domeinen een belangrijke rol speelt.

wij willen vooral inzetten op de organisatie van de familiedagen waar ouders hun positieve en negatieve belevenissen kunnen delen, elkaar kunnen ondersteunen,… en waarbij de kinderen kunnen ervaren dat ze niet alleen zijn met deze beperking….