Infomomenten

Infomomenten, congressen, symposia
Geregeld organiseren we, vaak i.s.m. andere organisaties, instanties of bedrijven, infomomenten of nemen we zelf deel aan infodagen, seminaries en symposia. Hierover schrijven we steeds een uitgebreid verslag dat dan te lezen is in de nieuwsbrieven. Ook over onze contacten met overheidsinstanties informeren wij graag onze leden.

Tijdens onze eigen infomomenten voorzien we meestal een kinderprogramma met aangepaste begeleiding. Indien gewenst, kan er, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen, altijd een schrijf-en/of VGT-tolk aangevraagd worden.

Infomomenten 2018
17-03: Informatiedag voor Cochleair Inplantdragers en hun familieleden door het CI team van de dienst NKO van het Jessa ziekenhuis Hasselt. Deze infodag gaat door van 9 tot 13u in het Jessa Ziekenhuis, Aula campus Salvator, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt.
21-04: Trefdag Handvat Samana Limburg in Greenville Houthalen

Infomomenten 2017
22-06: Bijwonen preview nieuwe app 112
12-06: Individueel overleg met het kabinet van onderwijs en het kabinet van gelijke kansen i.v.m. het nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
05-05: Gastcollege door VLOK-CI in HoGent (Faculteit Mens en Welzijn, Opleiding Audiologie en Logopedie)
22-04: VLOK-CI stand tijdens de CI-infodag georganiseerd door Ahosa
19-04: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. de invoering van het nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
12-04: Bijwonen van de studiedag rond de ontwikkeling van hogere cognitieve functies bij CI-kinderen en jongeren, georganiseerd door ONICI
27-03: Deelname aan de Conferentie met minister van Onderwijs, Hilde Crevits, betreffende het M-decreet
07-03: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. het dossier schrijftolken
06-02: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. het nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
27-01: Deelname aan de jury van de Arteveldehogeschool Gent (Afstudeerrichting Audiologie-Logopedie) m.b.t. de verdediging van de bachelorproef ‘ Onderzoek naar de nood aan een opleiding voor schrijftolken in Vlaanderen’
26-01: Bijwonen van de ‘Nieuwjaarsupdate’ van Advanced Bionics en Phonak

Infomomenten 2016
05-12: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. de implementatie van het M-decreet
19-10: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. de implementatie van het M-decreet
17-10: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
21-09: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. de implementatie van het M-decreet
06-09: Overleg met het kabinet van onderwijs i.v.m. het dossier schrijftolken
26-05: Deelname aan de ‘Internationale leerstoel 20 jaar audiologie’, georganiseerd door de Arteveldehogeschool Gent (beurs)
11-05: Bezoek aan het kabinet van minister Sven Gatz i.v.m. verdere besprekingen betreffende de Nederlandstalige ondertiteling van de Vlaamse bioscoopfilm, i.s.m. andere belangenorganisaties en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.
02-05: Gastcollege ‘De audioloog als belangrijke partner in de begeleiding van een doof/slechthorend kind’ door VLOK-CI in HoGent (Faculteit Mens en Welzijn, Opleiding Audiologie en Logopedie)
06-02: Bijwonen van het perscommuniqué m.b.t. de Nederlandstalige ondertiteling van de Vlaamse bioscoopfilm in de Kinepolis te Gent

Infomomenten 2015
23-10: Deelname aan het internationaal ORL-congres ‘From Clinics to Robotics’ te Namen, georganiseerd door de Koninklijke Belgische Vereniging van NKO-artsen
17-10: Deelname aan de ‘Family Education Day’ te Burmingham, georganiseerd door Cochlear
05-10: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
18-08: Bezoek aan het kabinet van minister Jo Vandeurzen i.v.m. het dossier verhoogde kinderbijslag
21-05: Bezoek aan het kabinet van minister Sven Gatz i.v.m. de Nederlandstalige ondertiteling van de Vlaamse bioscoopfilm
09 en 10-04: Deelname aan het tiende EURO-CIU symposium, georganiseerd door ONICI (Antwerpen)

Infomomenten vorige jaren
30-09-2014: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
15-02-2014: Bijwonen van de infoavond ’20 jaar CI in UZ Leuven’
09-11-2013: Bijwonen van het CI-symposium, georganiseerd door het UZ Gent
21-09-2013: Bijwonen van het symposium ‘Opgroeien met een cochleair implantaat’ (KULeuven)
09-09-2013: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
17-05-2013: Bijwonen van het AB-event m.b.t. de lancering van de nieuwe Naída-processor (Antwerpen)
20-11-2012: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
20-10-2012: Bijwonen van het CI-symposium ‘Evenwicht en muziekperceptie bij kinderen met een gehoorstoornis’ (UZ Gent)
09-12-2011: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
14-11-2011: Deelname aan het VRT-toegankelijkheidsoverleg
15-10-2011: Symposium ‘Geïntegreerd Onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking: wensen en uitdagingen’ (Provinciehuis te Leuven)
19-09-2010: Project ‘Veilig in het verkeer, ook voor doven en slechthorenden’ i.s.m. APEDAF n.a.v. de autoloze zondag te Brussel
11-04-2010: AB infodag in het Ramada Plaza Hotel te Antwerpen
04-10-2009: Cochlear infodag te Mechelen
12-02-2009: Infoavond ‘CI, wat weten we en wat weten we nog niet?’ i.s.m. ONICI
22-11-2008: Symposium ‘Mijn kind is doof, CI en identiteitsontwikkeling’ i.s.m. Fevlado Diversus (Provinciehuis te Leuven)