Documenten

Onze folder

Verhoogde kinderbijslag
Tips voor verhoogde kinderbijslag.

Tips m.b.t. integratie in het regulier onderwijs
Tips m.b.t. integratie in de kleuterschool
Tips m.b.t. integratie in de lagere school
Tips m.b.t. integratie in het secundair onderwijs

CI-wetgeving
De wetgeving over de terugbetaling van een Cochleair inplantaat.

Gehoortesten
Oortjes getest: Wat doen we nu best?

Infobrochure
Grootouder zijn van een kleinkind met een CI

Natalie Kiyko: Bachelorproef ‘Opvoedingsondersteuning voor ouders met een ge├»mplanteerd doof kind dat integreert in het gewoon onderwijs’