Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar. Deze wordt via mail naar al onze leden verstuurd en bevat informatie over allerhande onderwerpen betreffende doofheid en slechthorendheid in het algemeen en over CI-onderwerpen in het bijzonder. Indien ook u deze informatie wenst te ontvangen, kan u lid worden van onze vereniging. Een aantal nieuwsbrieven van eerdere jaargangen vindt u hieronder.

Winter 2023
Zomer 2023
Lente 2023

Kerst 2022
Zomer 2022
Lente 2022

Winter 2015
Herfst 2015
Lente 2015

Winter 2014
Zomer 2014
Lente 2014

Winter 2013
Herfst 2013
Zomer 2013
Voorjaar 2013

December 2012
September 2012
Juni 2012
Maart 2012

December 2011
Oktober 2011
Juni 2011
Maart 2011